Check Articles section to find articles in your language.

FAQ

Czy Manufaktura Controls to udoskonalona wersja PSAM Control Library?

Pakiet Manufaktura Controls jest oparty na pewnych częściach PSAM Control Library (http://www.codeproject.com/Articles/87329/PSAM-Control-Library, http://www.codeproject.com/Articles/89582/PSAM-WPF-Control-Library), ale kod został napisany na nowo w 90%. Wszystkie wersje specyficzne dla określonych platform korzystają z tego samego engine'u do rysowania nut (zaimplementowanego jako biblioteka przenośna), więc możesz bez problemu przełączać istniejący kod na inne platformy.

Które platformy są obecnie obsługiwane?

Obecnie obsługiwane są następujące platformy:

  • WinForms,
  • WPF,
  • Silverlight,
  • Silverlight dla Windows Phone,
  • ASP.NET MVC,
  • Universal Apps (Windows Runtime). 

Poszczególne funkcjonalności mogą różnić się pomiędzy implementacjami na konkretne platformy. W przyszłości zamierzamy stworzyć biblioteki Xamarina do tworzenia aplikacji na Android i IOS.

Jakie są ograniczenia wersji demo?

Wersja demo zawiera wszystkie funkcjonalności pełnej wersji, ale wyświetla czerwony napis "Demo" w rogu kontrolek. :) Nie chcieliśmy implementować wyszukanych mechanizmów ochrony praw autorskich. Wersja demo jest przeznaczona wyłącznie do testowania i nie może być używana w produkcyjnych aplikacjach.

Czy istnieją przykładowe aplikacje działające produkcyjnie, stworzone przy użyciu Manufaktura Controls?